Skip to content Skip to footer

Langdurige zorg

28,00

Hoe kan men mensen met één of meer chronische aandoeningen of een handicap zo goed mogelijk ondersteunen in het blijven functioneren en participeren in onze samenleving? Daarover onder andere gaat ‘Langdurige zorg’.

In dit boek kan men lezen dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om langdurige zorg te verbeteren en te vernieuwen. Hoe enthousiasmeer je studenten, docenten en professionals in de zorg zich hiermee bezig te houden? Het lezen en bestuderen van dit boek zet aan tot een verdere verdieping.

Extra informatie

Auteur

, ,

ISBN

9789077822661

Uitvoering

Papieren boek

Beschrijving

In de verschillende hoofdstukken gaan de auteurs in op een aantal belangrijke onderwerpen. Aan de orde komen thema’s als epidemiologische en gezondheidseconomische vraagstukken, veroudering als ook items als zelfmanagement, de organisatie van de zorg, palliatieve zorg.

‘Landurige zorg’ richt zich in het bijzonder op verpleegkundig specialisten, HBO verpleegkundigen en paramedici.

Het boek beslaat 192 pagina’s in acht hoofdstukken. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met literatuur.

Bent u docent en geïnteresseerd in dit boek, vraagt u dan een docentexemplaar aan.

Voor een inkijkexemplaar gaat u naar bol.com (zie onderaan).

 

Recensie

In acht thematische hoofdstukken biedt dit boek brede, gedegen en verhelderende informatie over het complexe gebied dat verstaan kan worden onder langdurige zorg. Voor wie is het bedoeld, hoe is het georganiseerd, wat zijn doelstellingen en welke praktijkonderbouwde methodieken en inzichten dragen bij tot een effectieve en menswaardige zorgverlening? Wat de kosten en baten zijn en wie deze zorgsoorten betaalt. Negen auteurs, deskundigen, verzorgen de informatie over uiteenlopende deelgebieden en vanuit diverse disciplines. Hoogst relevante informatie, die niet snel zal verouderen en toegankelijk is geschreven. Aan bod komen bijvoorbeeld chronische aandoeningen, het Chronic Care model, zelfmanagement, financiering, organisatie, professionale en management, veroudering/vergrijzing en palliatieve en informele (mantel)zorg en vrijwilligers. Goede en bijzonder nuttige bundeling van kennis en informatie over een belangrijk en breed zorggebied dat maatschappelijk een zeer groot belang heeft, maar waarover doorgaans de gedegen kennis ontbreekt. Met tabellen, schema’s en grafieken, overzichten van literatuur en websites per hoofdstuk en een register.NBD Biblion

 

De auteurs

Marian Adriaansen is verpleegkundige. Ze is als Lector Langdurige Zorg verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, met als aandachtsgebied de kwetsbare oudere. Ze is hoofdredacteur van TvZ.

Jo Caris is sinds 2004 als Academic Director en als docent  en onderzoeker verbonden aan TiasNimbas. Ruim 30 jaar vervulde hij een eindverantwoordelijke functie in diverse zorgorganisaties. Jo Caris heeft een aantal publicaties op zijn naam staan.

Dorly Deeg is verbonden aan het Vrije Universiteit Medisch Centrum en sinds 2001 strategisch hoogleraar Epidemiologie van de veroudering. Haar onderzoek richt zich op veranderingen in het dagelijks functioneren van ouderen en hun beleving daarvan.

Yvonne Engels is als coördinator onderzoek werkzaam bij de afdeling anesthesiologie, pijn en palliatieve geneeskunde van het UMC St. Radboud. Zij is vanaf de oprichting betrokken bij deze snel groeiende onderzoekgsgroep op het gebied van de kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg en pijnbehandeling.

Pieter Hermsen is al ruim 30 jaar werkzaam in de zorg voor en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking, ouderen en chronisch zieken. Hij maakt deel uit van een aantal Raden van Toezicht in de zorg en is bestuurslid namens de werkgevers bij kenniscentrum Calibris.

Johan Polder is projectleider bij het Centrum Volksgezondheid Toekomst Verkenningen. Naast zijn functie bij het RIVM is hij bijzonder hoogleraar ‘Economische aspecten van gezondheid en zorg’ aan de Universiteit van Tilburg. Ook ihij gastdocent gezondheidseconomie bij een aantal onderwijsinstellingen.

Mieke Rijken studeerde gezondheidswetenschappen. In 1995 kwam zij in dienst bij het NIVEL als onderzoeker op het terrein van de paramedische zorg en de vraaggestuurde zorg. Sinds 2000 is ze daar werkzaam als programmaleider van het onderzoeksprogramma ‘Zorgvraag van chronisch zieken en gehandicapten’.

Rob van der Sande is van huis uit verpleegkundige en heeft als zodanig verschillende jaren gewerkt in de psychiatrie. Hij behoorde tot de wetenschappelijke staf van de Gezondheidsraad, waar hij de overheid adviseerde op het gebied van health technology assessment, ouderengeneeskunde, traumatologie etc. Sinds eind 2009 is hij als lector verbonden aan het Lectoraat Langdurige Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Els Verschuur werkte als HBO-verpleegkundige in de MGZ en AGZ. Ze werkte als docent in het gezondheidszorgonderwijs, eerst in het MBO en later, na de studie Verplegingswetenschappen in het HBO. Vanaf 2009 werkt ze bij het Lectoraat Langdurige Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

 

Bestellen

Voor € 35,00 rechtstreeks te bestellen/te koop bij de uitgeverij. 5% korting voor studenten.

Op enkele lichtbeschadigde exemplaren (kreukje in kaft o.i.d.) geven we 20% korting!

Stuur een mail naar: info@vantrichtuitgeverij.nl

Of bestel bij Bol.com.

Stay in Touch with Our Updates

[mc4wp_form id="461" element_id="style-4"]

Van Tricht uitgeverij 2023