Skip to content Skip to footer

Virtueel dovendorp

7,5018,00

Met een ten geleide van Stuart Blume, emeritus hoogleraar Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam

‘Ik heb geleerd mijn kwetsbaarheid te laten zien. En dat voelde als een overwinning. Ik ben in de eerste plaats Johan en pas daarna doof.’

Johan Wesemann (1944) beschrijft in dit boek de niet eerder vertelde verhalen van dove mensen, opdat ze niet verloren gaan. Het zijn kleurrijke verhalen van doven die zich van de horende wereld afzonderen omdat bijna niemand de moeite neemt hun taal te begrijpen.
‘Het gaf mij een fijn gevoel om de verhalen over de wonderlijke tijd van het “dovendorp” op te tekenen. Soms hield ik van het dorp en soms had ik er een hekel aan. Vooral dat laatste was zo, als ik het gevoel had veroordeeld te zijn tot het leven in het dorp vanwege de ontoegankelijkheid van de rest van de samenleving.’

Een anekdotisch boek, romantisch en tegelijkertijd feitelijk, geschreven voor zowel doven als horenden.

 

Van Johan Wesemann verscheen de biografie Branieschopper in een stille wereld – Johan Wesemann en zijn strijd voor de emancipatie van doven, een geschiedenis, door Peter van Veen. (Van Tricht uitgeverij, 2020)

Bestel
Bestel bij uw lokale (internet)boekhandel, of stuur een e-mail naar Van Tricht uitgeverij voor meerdere exemplaren.

Extra informatie

Auteur

ISBN

9789492333414

Aantal pagina's

116

Uitvoering

E-book, Papieren boek

Beschrijving

Bericht van de Rijksoverheid | 17-12-2021 | 14:30

Benoeming leden adviescollege Nederlandse Gebarentaal

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met de benoeming van de voorzitter en de leden van het adviescollege Nederlandse Gebarentaal. Per 1 juli 2021 is de Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal van kracht geworden, waarmee ook het adviescollege Nederlandse Gebarentaal is ingesteld.

De leden zijn:

  • de heer drs. J.B. Wesemann (Johan), tevens voorzitter
  • mevrouw mr. K.S.J. English – van Berkel (Kim)
  • de heer T. Bloem (Tony)
  • de heer Prof. Dr. O.A. Crasborn (Onno)
  • mevrouw J. Oyserman (Joni)

Voorzitter Wesemann: ‘Het adviescollege Nederlandse Gebarentaal is een belangrijke stap om de samenleving bewust te maken van de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal. De gebarentaal is een meerwaarde voor ons allemaal. Zo zijn bij het adviescollege gedreven mensen betrokken uit bijvoorbeeld het onderwijs, de wetenschap, maar ook gebarentaalgebruikers, moedertaalsprekers en ouders van dove kinderen. Het adviescollege ziet genoeg taken voor zich die we graag op ons willen nemen als bijdrage ten dienste van dove en slechthorende mensen in een inclusieve samenleving.’

De benoeming gaat in per 1 januari 2022. Het adviescollege kan de minister van BZK gevraagd en ongevraagd advies geven over het bevorderen van het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal in de samenleving. Het adviescollege is hierin onafhankelijk. De benoeming is in principe voor vier jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Stay in Touch with Our Updates

[mc4wp_form id="461" element_id="style-4"]

Van Tricht uitgeverij 2023